Кметът на община Стрелча отчете първата година от управелнието си пред обществеността

При силен интерес и гражданска активност преминаха първите срещи на кмета  инж. Георги Павлов и екипа му  с жителите на общината
Гражданска активност беляза срещите на кмета инж. Георги Павлов с жителите на кварталите „Гергьовден“, „Крушака“, Дюлево и Смилец през тази седмица.
20211025.jpg
В кратко експозе кметът представи резултатите от едногодишното си управление. И на четирите срещи присъстващите високо оцениха работата по инфраструктурните обекти – подмяна на водопровод, канализация и благоустрояване на улиците „Независимост“, „Марко Нешев“, „Пенчо Генов“, „Бойчо Ханджиев“, „Димчо Дебелянов“, „Христо Ботев“, „Димитър Благоев“, „20-ти април“, „Стрелец“, завършените ремонти на детската градина, градската баня, стадиона, включително и сондажния кладенец към него за поливната система, ритуалната зала в гробищния парк, тоалетните в сградата за професионално обучение в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и санитарен възел в Историческия музей, язовир „Калаващица“, водохващането в с. Блатница, трети етаж на сградата на БКС, новоизградените спортна площадка в двора на гимназията и детска площадка в парка пред банята, три нови детски площадки в Ромския квартал, с. Свобода и с. Блатница и много други текущи ремонтни и  възстановителни дейности.
Не бяха подминати придобиването на общинско имущество – два имота: в центъра на Стрелча и с. Дюлево,  нова транспортна техника – сметосъбираща машина, трактор с прикачен инвентар и лек автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, социалните услуги, които никога не са били толкова силно застъпени, както през тази една година – около 200 потребители и заети лица и 5 нововъведени услуги – Детска млечна кухня, Център за социална рехабилитация и интеграция, „Асистентска подкрепа“, „За достоен живот“ и „Патронажна грижа+“.
Още в началото кметът Георги Павлов ясно очерта профила и смисъла на тези своеобразни граждански форуми, илюстрирани с мисълта на Левски „кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и  заедно да вървим, ако ще бъдем хора“, което по естествен път стимулира гражданската активност.
Присъстващите граждани бяха единодушни, че за една година е постигнато много, което на фона на годините бездействие придобива още по-висока цена, но и поставиха пред кмета както краткосрочни, така и дългосрочни проблеми за разрешаване.
За Дюлево и Смилец най-належащите проблеми са свързани с деретата, за които Общината вече изготвя проект за укрепване и изчистване пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, както и състоянието на улиците, за които кметът подчерта, че скорошното насипване с трошен камък на най-уязвимите е само началото.
Подобреното улично осветление също бе отбелязано като положителен факт и бяха посочени само отделни проблемни случаи, които вече са разрешени. Бяха поставени и други въпроси от ежедневието, за които бяха взети незабавни мерки.
С жителите на кварталите „Гергьовден“ и „Крушака“  кметът обсъди въпросите по сметосъбирането и сметоизвозването. Много граждани се изказаха, че кампанията за разделно събиране е полезна инициатива, която трябва да продължи все по-интензивно. Инж. Георги Павлов подчерта, че посоката е вярна, след като имаме регистриран напредък, но процесът на осъзнаване и промяна на навиците е дълъг и Общината ще продължи да информира гражданите.
Естествено в центъра на конструктивния диалог с живущите на двата квартала бяха въпросите на благоустрояването на улиците. Инж. Павлов обясни, че в най-кратък срок започва подмяната на водопровод и канализация на улиците „Петра войвода“ и „Стара планина“, а в рамките на 2 години  за „Марица“ и  „Средна гора“ за кв. „Гергьовден“.
За кв. „Крушака“ бе набелязано за благоустрояване в средносрочен план продължението на ремонтираната улица „20-ти април“ до  „Яко Кацаров“ и „Енчо Фингаров“.
Всички текущи проблеми, посочени от гражданите бяха описани и по тях администрацията ще предприеме своевременни мерки.
Срещите на кмета инж. Георги Павлов ще продължат през следващата седмица по сления график:

Вторник 26 октомври 17.30 ч. – кв. „Господа“;
Сряда 27 октомври 10.30 ч. – с. Свобода;
Сряда 27 октомври 17.30 ч. – кв. „Витоша“;
Четвъртък 28 октомври 10.30 ч. – с. Блатница;
Петък 29 октомври 17.30 ч. – Ромски квартал.