Кметът на община Пещера определи мерки за пожарната безопасност по време на прибиране на реколтата от житни култури

Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви

Архив

Кметът на Община Пещера Йордан Младенов определи мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Пещера. Мерките са във връзка с Писмо на Директора на ОД „Земеделие” – Пазарджик относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури.

Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на „восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стърнищата. Младенов забранява изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други площи, както и извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи през периода от „восъчна зрялост” до прибиране на реколтата.

В заповедта на градоначалника се уточнява, че юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през или покрай житни посеви да осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя. Кметовете на Кметства на населените места в общината трябва да извършат почистване на районите около естествените и изкуствените водоизточници и да поддържат подстъпите и пътищата до тях.