Кметът на община Пещера Йордан Младенов представи приоритетите си за 2021г.

Тази година сред приоритетите на кмета на община Пещера Йордан Младенов е реконструкция на пътната отсечка Пещера- Брацигово. С получената в началото на декември 2020г. целева субсидия ще бъде ремонтирана и благоустроена отсечка от км.0+927 до км. 2+242 от пътя Пещера-Брацигово. В същата сума е предвидено да се ремонтира ул. „Петър Раков“, както и прилежащата инфраструктура. От кръговото движение в тази част на Пещера, до моста на река Пиздица ще бъде монтирано осветление, ще бъдат изградени нов водопровод, паркинг, велоалея. Мостът над реката ще бъде разширен за удобство на водачите на МПС. Предвижда се ремонт на пътя към рекултивираното сметище над Пещера. За отпускане на средствата е допринесъл фактът, че на територията на общината функционира „Биовет“, която притежава сертификат Клас „А“ за инвеститор.

През 2021 година продължава ремонта на ВиК инфраструктурата и реконструкцията на улиците “ Изгрев“, „Ив. Вазов“ и „Г. Кьосеиванов“. Пътната част от проектните дейности са одобрени и финансирани от ДФ „Земеделие“. ВиК и канализационната система ще бъде финансирана със средства от републиканския бюджет с Постановление на МС. Улица „Трети март“ ще бъде направена със средства от бюджета на Общината. Това е един от проектите финансиран съвместно с европейски средства, държавен и общински бюджет.

Тази година предстоят ремонтни дейности в дворните пространства на ДГ „Изгрев“ и ДГ “ Слънчо“. Одобрените и финансирани проектни дейности включват подмяна на вертикалната планировка. Ще бъдат подновени отводнителни канавки и пясъчниците. Ще се подменят детските и оградни съоръжения, ще бъде поставено ново осветление, ще се обособят нови зелени площи за малчуганите.

7 точки от общинските системи за управление на отпадъците ще улесняват съгражданите ни при разделното събиране. В тези места ще бъдат поставени отворени и затворени контейнери за битови, строителни и растителни отпадъци.Йордан Младенов предвижда през настоящата година да бъде разрешен проблемът със замътняването на питейната вода в района на Пещера около бензиностанцията на „Лукойл България“,централната градска част и района около Сахата. За целта там ще бъде изградена система за пречистване на водата.Нов водопровод ще подобри качеството на питейната вода в К. Димитриево. Той ще започва от новия сондаж и ще отвежда живителната течност до селото.По този начин ще се намали себестойността на услугата предоставяна от оператора в Пещера.

Планувани са средства за изграждане на обществено достъпна, комбинирана площадка за игри, общуване и спорт в двора на ПГХВТ „ Атанас Ченгелев“. С реализацията на тази идея на Общинската управа, в квартал „Пъдарница“, ще започне да функционира нов детски атракцион за пръв път в историята на града.

През годината се предвижда цялостното почистване на коритото на река Стара. Идейният проект ще се реализира съвместно с Биовет АД. Ще бъдат премахнати наноси и растителност в речното корито от входа на града от Батак- до моста до бившите цветарници в близост до автогарата. В района на градската част дъното ще бъде изградено на прагове за аерация на течащата вода, предвиждат се уловители на седименти, тиня и камъни за да не се затлачва речното корито. От естетическа и екологична гледна точка ще бъдат върнати естествените камъни за постигане на по- добра визия в тази част на реката.

Стана ясно, че през настоящата година специалисти работят по идеята за ремонт на Общински пазар- пещера. Ще бъде подменена настилката в тържището, предвидена е нова носеща конструкция, която ще покрива търговската площ. Изготвена и одобрена е вертикалната планировка на кв. „Изгрев“ в Пещера. В междублоковите пространства се предвижда да бъдат обособени зелени кътове за отдих, нови пътни платна, площадка за стрийт фитнес на открито, както и две детски площадки.Проектната документация е изготвена и одобрена, търсят се източници на финансиране.

Приоритет на Кмета за календарната година ще бъде Общия устройствен план на общината. Той ще определи визията и развитието на населеното място за срок от 20-сет години. Мерките, които Младенов ще предприеме в тази насока целят по- нататъшното развитие на територията на Пещера, Радилово, К. Димитриево и „Свети Константин“. Ще се оформят териториалните зони, режим на строителството, екологията, опазване на защитените териториите и тези с публичен характер, които ще гарантират стопанския и икономически живот на общността.

С изпълнението на посочените акценти включени в програмата за управление на община Пещера в мандат 2019-2023 г. ще бъде подобрено качеството на живот на населението и превръщането й в среда с работеща икономика и туристически потенциал.