Кметът на Велинград подписа договор за изграждане на геотермално отопление в детска градина „Еделвайс“

В Министерството на енергетиката кметът на Велинград д-р Костадинн Коев договора за изграждане на геотермално отопление в ДГ „Еделвайс”. Финансирането е безвъзмездно и е осигурено по програма ”Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020г.

В рамките на година и половина в детското заведение ще бъде изградена помпена инсталация за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване, което значително ще подобри комфорта на малчуганите и персонала.