Клиничен психолог консултира пациенти в болницата Панагюрище

Магдалена Банчева, клиничен психолог и психотерапевт, ще консултира пациенти в МЦ „Панагюрище“ на 10, 17 и 24 февруари (петък) от 09:30 до 13:00 часа.

Консултациите включват:
•Семейна психотерапия;
•Индивидуална психотерапия;
•Детско-юношеска психотерапия – превенция срещу употребата на психотропни вещества;
•Етопедия – девиантно и делинквентно поведение на малолетни и непълнолетни правонарушители.

При заявена необходимост ще бъде издавана медицинска експертиза на работоспособността и подготвяне на документи за ТЕЛК.

Магдалена Банчева изготвя планове и стратегии в областта на превенцията на наркотиците сред подрастващите, изготвя и провежда беседи с цел представяне на последиците от употребата на наркотичните вещества сред младите хора. Професионалните ѝ интереси са в областта на детската престъпност, семейната и детска терапия, дефектологията, олигофренията, медицинската психотерапия.