Кампания ще ни провокира да събираме боклука разделно

Една от целите е да създаде у децата и учениците отговорно отношение към околната среда и да подпомогне изграждането у тях и у техните семейства  на устойчиви навици за разделно събиране на битовите отпадъци

Снимка: Плакат на кампанията

Кампания „Рециклиращо предизвикателство“ стартира в училищата от Пазарджик. Тя е инициирана от „Екопак България“ АД – организация за оползотворяване на отпадъци, и се реализира с подкрепата на Община Пазарджик.

Целта на кампанията е да провокира обществена дискусия по проблемите на разделното сметосъбиране, а също и да създаде у децата и учениците отговорно отношение към околната среда и да подпомогне изграждането у тях и у техните семейства  на устойчиви навици за разделно събиране на битовите отпадъци.

Кампанията ще се осъществи под формата на състезание в два етапа: първи етап – състезание за клас, събрал най-много пластмасови опаковки и втори етап – състезание за най-активно училище, провело най-много урочни занятия по темата.

Финалът се очаква да е в периода 12 – 15 април, а връчването на наградите – между 17 и 19 април

Наградите са парични и са в размер на 500 лв. за класа, заел първо място, 300 лв. за класиралите се втори и 200 лв. за третото място. За участниците във втория етап наградите са 3000 лв. за училището първенец, 2000 лв. за класиралото се на второ място училище и 1000 лв. за училището, заело третото място.