Как да получим достъп до здравните си досиета?

Снимка: Thinkstock/Getty Images

Всички здравноосигурени лица имат възможност за достъп до своите медицински досиета. Здравните ни досиета се намират в персонализирана информационна система, в която се съдържат данни за медицинската и дентална помощ, която сме получили и е заплатена от НЗОК. Лечебните заведения използват тази система за събиране и обмен на информация.

Когато отвори досието си, едно здравноосигурено лице може да види:

  • медицинска и зъболекарска помощ, която да ми помогне да се предпазя от заболяване;
  • дейност по лекуване на ранно открито заболяване;
  • диагностика, лечение, рехабилитация;
  • медицински грижи при бременност, раждане и майчинство;
  • зъболекарска помощ;
  • предписани лекарства и др.

Как да получа достъп до здравното си досие?

 Първо се подава заявление по образец. Може да бъде открито на интернет страницата на НЗОК. Подава се в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), която е избрана. Тя  издава удостоверение за получаване на уникален код за достъп (УКД) до системата на НЗОК.

Код за достъп се получава, като се представи документ за самоличност. Не е нужно да се заплаща нищо. Това е така, защото издаването на УКД не е услуга, а само  дава възможност да се има достъп до информация за използваните от лицето медицинска и дентална помощ.

В случай, че бъде открита грешка в здравното досие, може да се обърнем към директора на РЗОК. Той ръководи и осъществява контрол върху информационните системи. В този случай се подава сигнал. Това може да се направи устно, писмено, по телефона или пък чрез факс или електронна поща.

Може да се получи достъп до здравното си досие и чрез квалифициран електронен подпис.

Защитена ли е информацията ми? 

УКД е личен и може да  бъде издаден, когато се предостави в РЗОК документ за самоличност.