Как гласуват избирателите с трайни увреждания

Разяснителна кампания на Централната избирателна комисия