Какво предвижда новата наредба за организация на движението?

Общинските съветници трябва да я разгледат и приемат

Снимка: Архив

В изпълнение на Решение № 94 от 28.06.2018г. на Общински съвет – Пазарджик, работна експертна група от общинска администрация изготви проект на Наредба за организация на движението на територията на Община Пазарджик.

В съдържанието на проекта се съдържат основни въпроси отнасящи се до:

– Движение на ППС и пешеходци;

– Организиране на движението;

– Движение на велосипедисти;

– Обществен превоз на пътници;

– Престой и паркиране;

– Контрол и санкции.

Основно са разработени темите:

-„Скорости на движение, пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби“

– „Осигуряване на движението по улиците при строително-монтажни дейности и извънредни аварийни ситуации“;

– „Режим на почасово платено паркиране“;

– „Режим па платено почасово паркиране за служебни нужди“;

– „Режим на паркиране на ППС с платен абонамент“;

-„Режим на паркиране на ППС за живущите в зоните за почасово платено паркиране и режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания“.

При определяне режима на паркиране на ППС в зоните се дава възможност освен по постоянен, това да се случва и по настоящ адрес. Остава правото за паркиране да се прилага безплатно за един брой МПС на жилищен имот, а за второ МПС да се заплащат 20% от стойността на определения месечен абонамент /а не както беше досега – 50%/.

Предлага се да бъдат премахнати така наречените „сини зони в междублокови пространства“, където занапред, съгласно разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост следва да бъдат определени прилежащите площи и да се прилага чл. 4 от цитирания Закон.

Предлага се в Приложение /което Ра1 вече публикува/ нов списък на участъците за платено почасово паркиране „Синя зона“ на ППС за гр. Пазарджик с 1335 паркоместа. В тази връзка беше извършено обследване на действащите в момента участъци „Синя зона“ и техният брой е намален с общо 535 броя паркоместа.