Какви ще са социално-икономическите мерки при нова вълна на COVID-19

Министерството на труда и социалната политика има готовност да стартира навременни антикризисни мерки при влошаване на епидемичната обстановка в страната и настъпване на нова вълна на пандемията от коронавирус. Това каза служебният вицепремиер по икономическите и социалните политики и министър на социалната политика Гълъб Донев на работната среща при президента за необходимите здравни и социално-икономически мерки за минимизиране на последиците от евентуална нова вълна на пандемията.

Мярката 60/40 ще продължи да се изпълнява до края на годината, каза министър Донев, но допълни, че са осигурени средства до края на юли и апелира парламентът по-скоро да започне разглеждането на актуализацията на бюджета.

„До края на юли са осигурени 120 млн. лв., с които се предвижда да бъдат запазени 80 000 работни места. Изразходените средства от НОИ от началото на прилагането на мярката до 22 юли са около 1 430 700 лв., като с тях се запазва заетостта на около 300 000 работници и служители в над 13 000 предприятия“, посочи министър Донев.

„Допълнителните 400 млн. лв., които с МФ предвиждаме за продължаване на тази подкрепа към бизнеса и заетите лица, ако актуализацията на бюджета не се случи до края на август, трудно биха се намерили допълнителни средства за релокация по различни разходни пера на бюджета“, каза още Донев.

Той заяви, че същото се отнася и за помощта от 50 лв. месечно, която получават всички пенсионери. Ако актуализацията на бюджета не се случи по-бързо, пак би трябвало да се търсят евентуално допълнителни резерви в бюджета за пренасочване на допълнителни 104 млн. лв. от други разходи, каза Донев.

Министър Донев изтъкна ниските нива на безработица, както и подобрение на бизнес климата в строителството и търговията на дребно.

Секторът на услугите запазва приблизително същите нива от предходния месец.

В промишлеността обаче има регистрирано понижение, като основните пречки за развитие на дейността в промишлените предприятия остава несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене в страната и недостигът на квалифицирана работна ръка, посочи министърът.

Източник: Дарик нюз