Кабинетът разреши на „Български пощи“ продажбата на имот в Света Петка

Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител

Снимка: Уикипедия

Министерският съвет даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продадат своя дял от недвижим имот чрез пряко договаряне. Съсобственикът на имота, който се намира в село Света Петка, община Велинград, е изразил писмено съгласие да изкупи дела на дружеството.

Имотът с площ от 89 кв. м. не е необходим за дейността на „Български пощи“ ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.