Й. Младенов и АСП подписаха договор по „Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация“

По проекта се предоставят услуги на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, служители на доставчици на социални услуги, както и възрастни в риск.

Архив

Днес кметът на Община Пещера Йордан Младенов подписа договор с Агенция социално подпомагане /АСП / по Целева програма „Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“. От 27 април 170 потребители от Пещера, Радилово и К. Димитриево ежедневно за срок от 33 работни дни ще получават топъл обяд.

От топъл обяд могат да се възползват самотно живеещи възрастни, хора с увреждания и с доходи под линията на бедност. Общината ще запази всички възможности за подбор – сигнали от граждани, отворена телефонна линия, информация от доставчици на социални услуги и институции, за да се гарантира, че помощта ще достигне до най-нуждаещите се.

От 15 април Община Пещера стартира предоставянето на услугите – доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащането на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора) в изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“.

Чрез включването си в операцията общината надгражда модела за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора. По проекта се предоставят посочените услуги на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, служители на доставчици на социални услуги, както и възрастни в риск.