Йордан Младенов ще разчита на Обществен съвет по време на мандата

Градоначалникът гарантира отговорност към правата, сигурността и просперитета на жителите на община Пещера.

Архив

Кметът на Община Пещера Йордан Младенов събра на работна среща членовете на новосъздадения Обществен съвет. В него членуват 16 представители от едрия и среден бизнес, медици, учители, собственици от обувния бранш, спортни деятели, дейци на културата и общественици.

Членовете ще се събират периодично през годината, за да обсъждат и вземат решения по обществено значими проблеми и ще оказват съдействие на кмета по време на неговото управление в рамките на мандата, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

На първото заседание Младенов запозна присъстващите с финансовото и стопанско състояние на общината и посочи по- важните акценти в своята програма за управление през следващите 4 години.

Сред по- важните основни управленски принципи по които ще работи Йордан Младенов са върховенство на закона, ефективно управление, прозрачност при вземането на решения. Кметът ще разчита на диалог и партньорство с гражданите, както и на отчетност при изразходването на публичните средства и разпореждането с публични ресурси. Градоначалникът гарантира отговорност към правата, сигурността и просперитета на жителите на община Пещера.