Йордан Младенов: В Пещера за втора поредна година няма да се увеличават данъци и такси

Архив

Община Пещера няма да увеличава данъци, такси и административни услуги за следващата 2021 година. Новината потвърди кметът Йордан Младенов.

През 2021 г. организацията по третиране на битовите отпадъци ще се осъществява по нов ред. Започва дейността на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци, разположени на територията на РЦР Алеко Константиново, община Пазарджик. Община Пещера ще заплаща за предварително третиране на тон отпадък на вход по 102,00 лв., а за компостиране на тон отпадък на вход по 153,60 лв.

„ Въпреки оскъпяване на таксите за дейностите на регионалните депа за отпадъци, които включват предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и рециклирането им в инсталации за компостиране, за втора поредна година няма да се повишава таксата за смет за жителите и фирмите на територията на Пещера, Радилово и К. Димитриево“, потвърди Младенов.

Общината ще търси други варианти за компенсиране на загубите.

Свиване на разходите по събиране и извозване на отпадъците, мерки за разделно, намаление в разходната част на бюджета и повишаване на контрола по дейностите извършвани от ОП „ЧПОИ“, са част от мерките, които Общината ще предприеме още в първите дни на 2021 година. Градоначалникът подчерта, че годината е тежка за всички, но не е приемливо цялата тежест да се поема от данъкоплатците в трите населени места.

„ Надявам се по този начин да дадем глътка въздух на хората и на бизнеса. Важно за мен и екипът ми е бизнесът да се развива и хората да ходят на работа, за да се намали натиска от кризата“, подчерта градоначалникът.

На последното заседание на Общински съвет- Пещера беше направена актуализация на капиталовите разходи.

Местния парламент одобри предложението на Кмета за „Изграждане на ограда на мини футболно игрище в ПГХВТ „ Атанас Ченгелев“. По този начин ще се запазят изградените игрища и ще се гарантира сигурността и здравето на ползвателите.

Планувани са средства за изграждане на обществено достъпна, комбинирана площадка за игри, общуване и спорт в двора на ПГХВТ „ Атанас Ченгелев“. С реализацията на тази идея на Общинската управа, в квартал „Пъдарница“, в Пещера ще започне да функционира нов детски атракцион за пръв път в историята на града.

„Осъществяването на тези проекти са част от програмата ми за управление на община Пещера за мандат 2019-2023 година. Тя цели подобряване на качеството на живот на жителите, превръщането на трите населени места в чиста и зелена територия, с добре уредена инфраструктура, работеща икономика и туристически потенциал.“, заяви Йордан Младенов и пожела здрава, градивна и успешна 2021 година.