Йордан Младенов бе избран за зам.-предс. на ПК по европейски фондове, национални и международни програми и проекти на НСОРБ

В столицата стартира работата на членовете на Постоянната комисия по европейски фондове, национални и международни програми и проекти на НСОРБ за мандат 2019 – 2023 г.

В експертно-консултативния орган на Сдружението ще работят 118 представители от 82 общини. 35 от тях са кметове и заместник-кметове, петима – председателите на общински съвети, 15 са общинските съветници и 63-ма общински експерти.

В Рамките на заседанието на ПК по еврофондове, национални и международни програми и проекти на НСОРБ бе избрано ново ръководство на постоянната комисия към НСОРБ. За неин председател единодушно бе преизбрана кметът на община Ловеч Корнелия Маринова.

През новия мандат като заместник-председатели ще я подкрепят :

Йордан Младенов, кмет на община Пещера

Ирина Савина, заместник-кмет на Столична община

Маринела Цонева, директор на дирекция в община Велико Търново

Мария Гиева, изпълнителен директор на МИГ Раковски

И през този мандат местните власти ще могат да разчитат на експертна подкрепа от страна на НСОРБ за подготовката на стратегически документи и разработване на механизми за междуобщинско сътрудничество за програмен период 2021-2027. Предстои новият състав на ПК по европейски фондове, национални и международни програми и проекти на НСОРБ да набележи приоритетите в своята работа до 2023 г.