И 20 села се включват в „По-чиста, по-зелена и цветна община Пазарджик – 2019”

За включилите се в кампанията 20 села -Априлци, Величково, Гелеменово, Главиница, Дебръщица, Драгор, Звъничево, Ивайло, Крали Марко, Мало Конаре, Мирянци, Сарая, Синитово, Тополи дол, Овчеполци, Пищигово, Росен, Хаджиево, Црънча, Юнаците са предвидени 7 300 цветя и 600 фиданки

Снимка: Архив

За пета поредна година Община Пазарджик ще организира пролетна кампанията за почистване, която тази година поради големия интерес е под наслов „По-чиста, по-зелена и цветна община Пазарджик – 2019”.

Събитието е предвидено за тази събота от 9.00 до 14.00 часа. Всички заинтересовани ще имат възможността да предадат отпадъци от: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / включително едрогабаритно/, хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба батерии и акумулатори.

Срещу предаден отпадък, всеки гражданин ще може да получи цветя, декоративни храсти или дървета.

Ще бъдат обособени познатите вече шест пункта на територията на града, както следва:

–  пресечката на ул.”Цанко Церковски” и ул.”Петър Бонев”;

– пресечката на ул.”Стоян Василев” и ул.”Кочо Честименски” – до входа на ЕГ ”Бертолд Брехт”;

– пресечката на ул.”Пловдивска” с ул.”Стефан Караджа” – зад аптеката;

– ул.”Патриарх Евтимий” – до ЦДГ „Дъга”;

– ул.”Панайот Волов” – до СОУ ”Любен Каравелов”;

– пресечката на ул.”Александър Стамболийски” и ул.”Славянска”.

На пунктовете ще бъдат разположени цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло, контейнер тип „Бобър” за битов отпадък и автомобили за едрогабаритни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Община Пазарджик ще осигури 5 400 цветя и 360 броя млади фиданки. Партньори на кампанията са:

  • „БРОКС”, която ще осигури контейнери за битов отпадък и извозването му;
  • „Екопак България” ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им;

–  „Стийл Интертрейд”, която ще осигури, автомобили за предадено излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и извозването му.

За включилите се в кампанията 20 села (Априлци, Величково, Гелеменово, Главиница, Дебръщица, Драгор, Звъничево, Ивайло, Крали Марко, Мало Конаре, Мирянци, Сарая, Синитово, Тополи дол, Овчеполци, Пищигово, Росен, Хаджиево, Црънча, Юнаците) са предвидени 7 300 цветя и 600 бр. фиданки.

Контейнерите ще останат на разположение по пунктовете до 14,00 часа, но практиката показва, че посадъчния материал се изчерпва доста по-рано, затова приканваме гражданите да не чакат последния момент.