ИСУ „Методий Драгинов“ с. Драгиново със спечелен проект по програма Еразъм+

ИСУ „Методий Драгинов“ спечели финансиране за работа по проект по програма Еразъм+, който ще се реализира през 2023 г. Проектът е с продължителност една година и три месеца и е отлична предпоставка за усъвършенстване на досегашния им опит и за постигане на основната цел на училището за качествено обучение на младите хора и насърчаване желанието им за учене.
Проектът предвижда участие в работна практика на ученици от двете специалности в ИСУ „Методий Драгинов“ – „Автотранспортна техника“ и „Производство на облекло от текстил“. Практиката ще се осъществи в Лайпциг, Германия – 14 ученици от специалност „Автотранспортна техника“, и Брага, Португалия – 6 ученици от специалност „Производство на облекло от текстил“. Основните дейности са за усвояване на нови знания в двете професионални сфери и придобиване на професионален опит. Учениците ще посетят практики, където под ръководството на опитни майстори ще усвоят тънкостите на професията и ще се учат чрез работа, чрез реално участие в реален работен процес. Бюджетът е на стойност 57 048 евро.
Дългогодишните усилия на учителите в учебното заведение са насочени към постигане на високо качество на обучението, създаване на добри условия за професионална реализация и кариера на учениците ни, на предпоставки за личностно развитие и усъвършенстване на младите хора.
Колективът е съставен от високо квалифицирани специалисти, които се стараят да разчупят стереотипите, за да бъде ИСУ „Методий Драгинов“ част от „обединена Европа – единна в своето многообразие“.
„Еразъм+“ е програма на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.