Исторически музей- Белово получи ценно дарение

Снимка: Исторически музей-Велинград

Исторически музей- Белово получи ценно дарение. То е направено от доктор Петър Александров Цонов, който е
внук на Елисавета Цветанова Радулова, дъщеря на
Цветан Радулов. Той е син на свещеник Михаил Радулов – председателя на Революционния комитет в
с. Голямо Белово.

Децата на Цветан са Елисавета,
Михаил, Никола, Парашкева, Марица и Люба. Цветан пази „Часослов“, богуслужебна книга, принадлежала на отец Михаил, после книгата остава при Михаил Цветанов Радулов, а днес е притежание на д-р Цонов. Предавана от поколение на поколение, от днес тази реликва ще се пази в Историческия музей на Белово.

Това е пример за патриотизъм, уважение към делата на предците, родова памет, желание да се запази българското ни достойнство и споменът за свещеник
Михаил Радулов, който ни е оставил светлата си човеколюбива диря на свещеник, учител, будител и революционер.