Историческият музей в Панагюрище спечели проект „Реликви от Панагюрище – духовност, стопанство, свобода (дигитализация)“!

Исторически музей – Панагюрище е сред 60-те културни институции в страната, чиито проекти са одобрени в конкурсната сесия на Министерство на културата за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии, тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии.
Удовлетворени сме от факта, че нашият музей се нарежда на 16 място от 60 спечелени проекти по темата. Високата оценка на комисията, отразява сериозната и задълбочена работа на екипа за подготовка на проектното предложение.
Нека в днешния Християнски празник – Никулден си пожелаем здраве и успех в реализацията на проект „Реликви от Панагюрище – духовност, стопанство, свобода (дигитализация)“!