Историческият музей в Батак провежда открит урок по родолюбие

Историческият музей в Батак провежда открит урок по родолюбие на 20 април.
Той е по образователните програми „Знай своя род“, „Искам да помня-искам да знам“ и  „За любознателните“.
Цел е да се стимулира интерес към познаване героичното миналото на родния град и желание за включване в театрална художествено-творческа дейност
Задачи:
1. Запознаване с историята на подготовката, избухването и потушаването на Априлското въстание в Батак.
2. Формиране на отношение към източниците на информация-художествени произведения, научни разработки, презентации, филми, тематична беседа.
3. Създаване на условия за стимулиране на художествено-творческите изяви на децата – превъплъщение в роли.
4. Възпитаване на родолюбие, национално самосъзнание, отговорност и самочувствие.
Теми:
1. Когато Батак въстана- за подготовката, избухването и саможертвата на батачани през Април 1876г
2. Априлското въстание в художествената литература- в библиотеката на музея
3. За Априлското въстание в произведения на изобразителното изкуство
4. Миналото на моя роден град -пътешествие с машината на времето
5. Батак-крепост и светиня -презентация
6. Хроника на една безсмъртна пролет-презентация в МИЦ
7. Моята музейна тетрадка
Дейности- Образователни беседи, презентации и филми в МИЦ; разходка в музейния комплекс, образователни игри; интерактивни игри; работни листи; попълване на текст с пропуски, кръстословици; запознаване с литературни произведения и картини, посветени на събитията от Април 1876г.