Историческият музей в Батак обяви своя експонат на 2020 година

Исторически музей-Батак обяви за експонат на 2020 година – Макет на чарк /дъскорезница/, събрал най-много харесвания сред предложените от музея дванадесет експоната.

Чаркът е дъскорезница, задвижвана с водна сила. Самата дума е с турско- персийски произход и означава „ колело”.

Баташките чаркове са сравнително сложно съоръжение. Канал, чиято дължина понякога достига десетки метри, отвежда речната вода до хоризонтален улей наречен ”корабь”. От ”корабя” водата се спуска в „буката”, за да завърти водното колело, което задвижва механизма на чарка. Своеобразно автоматично устройство осигурява защитата на механизма на чарка. Оригинално решение е и автоматичното устройство осигуряващо подаването на трупа към триона и в същото време при необходимост- спирането на водното колело.

Чарковете обикновено са собственост на отделни фамилии. И до днес около Батак има редица местности, носещи наименованията на някогашните чаркове – като Цигов чарк, Тошков чарк и други.