Информация за работодателите от общините Пазарджик и Лесичово

Бюрото информира, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Снимка: Архив

Дирекция “Бюро по труда”- Пазарджик уведомява работодателите от общините Пазарджик и Лесичово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през  месец февруари 2019 г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни лица на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – 10419,00 лв.

       Обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ – 1629,00 лв.

Програми за заетост за работодателите, които разкриват работни места и обучение по Закона за насърчаване на заетостта:

Национална програма „Помощ за пенсиониране” – 6650,00 лв.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания- 6382,00 лв.

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Пазарджик, както и на тел. както и на тел. 034/44-19-75