Институции и родители да бъдат търпеливи към страховете на работещите в детски градини

Децата не могат да бъдат с предпазни маски или да спазват социална дистанция. В този смисъл Синдикатът заявява, че при работата в тази трудна и деликатна ситуация, отговорностите ще бъдат солидарни – от родителите, от образователната институция, от МОН, от МЗ и от правителството на РБ

Архив

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ поздравява и адмирира работещите в предучилищната степен в българското образование със започването на редовен учебен процес след специалните мерки за борба с COVID-19.

Огромна част от работещите в предучилищния сектор стартират с ясната мисъл за рисковете и трудностите в организацията на учебния процес в името на своето призвание и децата на България.

Синдикат „Образование“ апелира към МОН, МЗ и прилежащите им институции, да бъдат безкрайно търпеливи и да уважават повишената предпазливост и страховете на работещите просветни дейци и да не преекспонират с тяхното усещане за уязвимост. Синдикатът приема всички препоръки и указания на МОН и МЗ, но ясно пояснява, че този алгоритъм е пожелателен и в много от групите и градините няма как да се случи. Децата не могат да бъдат с предпазни маски или да спазват социална дистанция. В този смисъл Синдикатът заявява, че при работата в тази трудна и деликатна ситуация, отговорностите ще бъдат солидарни – от родителите, от образователната институция, от МОН, от МЗ и от правителството на РБ.

Синдикат „Образование“ приема безусловно решението на някои педагози и служители да определят себе си в рискова категория. Тези работещи ще започнат работа, когато те самите са готови за това. Затова Синдикатът ще защити всички педагогически и непедагогически специалисти, определили себе си в рискова категория.

КТ „Подкрепа“ апелира към българските родители, с деца в предучилищна степен и ясли, да се отнасят предпазливо, спазвайки мерките и правилата, и да бъдат толерантни партньори на работещите в образователните институции. Скъпи родители, политическото решение да започнат работа ясли и детски градини е правилното решение и ние вярваме, че заедно ще се справим с предизвикателствата.

По подобен начин изглеждат нещата и в процесите по подготовка на матури и НВО. Редица работещи в системата са заявили че няма да участват в деня на изпита поради страх и повишена предпазливост, формирана през последните три месеца. Синдикатът приема решението и самоопределянето на тези работещи и ще ги защитава с всички сили и средства. По наше проучване процентът на не-участващи е сравнително нисък и не съществува риск за провеждането на тези важни изпити. Но все пак по-важното политическо решение би било провеждане на дистанционен изпит, поглеждайки към европейските практики, и вероятно това политическо решение ще следва през новата учебна година.