Институции докладваха на областния управител готовността си за зимния сезон

Бяха посочени и рисковите участъци в пътната мрежа на областта

Снимка: Момент от заседанието

Планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия проведе днес областният управител на Пазарджик Стефан Мирев.

Разчитам на Вашата експертиза и компетентност, които сте доказали във времето. Изключително важно е да координираме действията си като ръководители и представители на институции, така че да осигурим нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите през зимния сезон на територията на област Пазарджик“. Това каза областния управител по време на заседанието на Областния щаб за защита при бедствия и взаимодействие с националния щаб. Доклади за предприетите превантивни мерки за предстоящия зимен сезон представиха ръководители на институции и представители на общините в региона.

В общините Пещера, Ракитово и Сърница зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва от общинско предприятие или звено по чистота към съответната община. В останалите девет общини на региона се провеждат процедури по ЗОП за зимно поддържане и почистване на четвъртокласната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места. Във всички общини са изготвени оперативни планове за зимно поддържане, извършен е преглед на наличната техника, проведени са заседания на Общинските щабове за защита при бедствия и са предвидени целеви средства за аварийно-възстановителни работи.

Областно пътно управление Пазарджик поддържа общо 723 км. пътища от републиканската пътна мрежа, от тях включително 51 км. от АМ „Тракия“. За поддържане на АМ „Тракия“ има сключен договор с „Автомагистрали“ ЕАД гр. София. За поддържането на пътищата I, II, и III клас е сключен договор с ДЗЗД „Пътно поддържане област Пазарджик и област Пловдив“. Преди началото на зимния сезон ОПУ Пазарджик подготвя за изкърпване участъци от републиканските пътища, които са с по-висока интензивност на натоварване. На АМ „Тракия“ са проверени 22 броя машини. Налични са сол- 3060 тона и 12 тона химически разтвори. Общо за територията, обслужвана от ОПУ Пазарджик са проверени и налични 93 броя машини за зимно поддържане на републиканската мрежа I, II, и III клас.

Анализът на зимната обстановка през 2017/2018 г., представи по време на заседанието директорът на РДПБЗН комисар Иван Панайотов. През изминалия зимен сезон не се наложи въвеждането на общински или областен план за защита при бедствия и съответно обявяване на „бедствено положение” в общините на територията на областта. През периода от 01.11.2017 г до 31.03.2018 г в дните със снеговалеж и обледяване, екипите на РДПБЗН Пазарджик са реагирали на 46 произшествия, от които 42 са отстраняване на паднали или опасни дървета и клони, както и четири отстранявания на опасни висулки от сгради. Най-много сигнали са получени на територията на РСПБЗН Пазарджик, Родопската част на областта и района на Средна гора. През изминалия зимен сезон не е оказвана помощ на бедстващи хора или закъсали моторни превозни средства в преспи и непочистени пътища.

Въвеждани са ограничения за товарни автомобили над 12 тона по пътищата Белово-Юндола и Батак-Доспат, Велинград-Сърница и Велинград-Юндола Аврамово. Важно за отбелязване е, че броят на сигналите за бедстващи хора през последните 3 зимни периода е значително намалял. Една от предпоставките за това е своевременното предупреждение в средствата за масово осведомяване за предстоящи снеговалежи и препоръките за ограничаване на пътуванията в районите с предстоящ обилен снеговалеж.

От анализите на произшествията от предходните зими могат да се определят следните критични участъци от пътната инфраструктура, които са основно в Родопската част на областта:

Белово-Юндола; Варвара-Велинград; Батак-Картела, Пещера-Батак, района около летовище Свети Константин и курортен комплекс Цигов чарк, пътя Юндола- Белмекен, пътя за село Фотиново и Велинград-Сърница. В района на Средна гора е пътя Панагюрище-Панагюрски колонии.

На тези участъци Областно пътно управление и общинските администрации трябва да отделят особено внимание и технически ресурс за преодоляване на последиците от обилни снеговалежи.