Инспектори от РЗИ Пазарджик проведоха обучителен семинар за читалищни дейци за COVID-19

В семинар за превенция разпространението на COVID-19 участваха като лектори инспектори от „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, Дирекция „Обществено здраве“. Инициативата е на Регионален информационен център „Читалища“ по повод откриването на Читалищната учебна 2020-2021 година и с цел организиране работата на читалищата в условията на COVID-19.

На читалищните секретари бе изнесена презентация на тема: „Въпроси и отговори за COVID-19“, включваща актуални данни за разпространението на инфекцията в област Пазарджик. Представени им бяха последните нормативни изисквания по отношение противоепидемичните мерки и изисквания за нормалното функциониране на читалищата, като се акцентира върху Алгоритъма за провеждане на дезинфекционни мероприятия в обектите с обществено предназначение.

В последвалата дискусия бяха обсъдени въпроси, свързани с поставяне на лицата под каратина, спазване на противоепидемичните мерки, кога е необходимо човек да си направи PCR тест, правилно използване на лични предпазни средства, подходящи препарати за дезинфекция.
Читалища