Има ли контрол върху токсичните вещества?

Това е темата на bTV Репортерите тази вечер

Снимка: bTV

Тази събота, от 19.30 часа, bTV Репортерите в лицето на Таня Илиева и операторите Борислав Мавров и Александр Осиченко ще повдигнат въпроса за контрола върху работата с опасни вещества и тяхното съхранение у нас.

В средата на февруари близо 30 тона токсични вещества бяха изхвърлени в дере край гара Яна. Според етикетите изхвърлените отпадъци са изключително опасни. Един от тях е натриев етил ксантогенат – лесно запалимо, токсично за водните организми вещество с дълготрайни последствия. Изхвърлен е и шествалентен хромен триоксид – доказан канцероген, с възможен генетичен ефект, а съставът на тонове други отпадъци все още остава неизяснен.

Една от основните версии на разследването е, че до безотговорното изхвърляне на варелите с опасни вещества се е стигнало след спор за неплатени наеми на склада, в който се съхраняват.

Възможно ли е това да е достатъчен мотив за подобно действие и какъв е контролът върху работата с химикали и тяхното съхранение? Отговорите на тези и други въпроси на зрителите обещава филмът „Тоскично” – тази събота.