Израелци, македонци и руснаци са най – чести гости в областта

Снимка: Архив

През юли тази година в областта са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 103, а на леглата – 4 489. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 5.1%, а на леглата в тях се увеличава с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г. е 69 975, или с 4.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5.

През юли 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 91.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 80.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.9 и 19.5%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 54.0%, следвани от  бившата югославска република Македония – 13.0% и Русия – 4.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2018 г. в област Пазарджик се увеличават с 2.7% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 22 079. От всички пренощували лица 90.3% са българи, като по-голямата част от тях (73.6%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 142 като 81.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.9 нощувки.

 Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2018 г. е 52.6%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 66.4%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (26.9%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 1.8 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди е увеличението е с 1.1 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 0.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2018 г. достигат 2 752 530 лв., или с 1.6% по-малко в сравнение с юли 2017 година. Регистрирано е намаление на приходите от чужди граждани с 13.0%, докато тези от български се увеличават с 2.1%.