Изпускат контролирано вода от яз. „Малка Мътница“

Снимка: инфо.net
От „Напоителни системи-Клон Тополница“ уведомяват гражданите, че днес от 08:00ч. започва  контролирано изпускане на вода чрез основен изпускател на язовир „Малка Мътница“.
Поради усложняване на метеорологичната обстановка /интензивни валежи/, е необходимо да се вземат превантивни мерки за регулиране на водните нива на язовира чрез контролирано понижаване обема на язовира до степен, гарантираща безопасната му експлоатация и недопускане на аварийни ситуации.