Измерват затлъстяването при ученици от първи клас в седем училища от областта

В област Пазарджик ще бъдат обхванати деца от училищата НУ „Отец Паисий” – Пазарджик, ОУ „Св. Климент Охридски” – Пазарджик, ОУ „Л. Каравелов” – Пазарджик, ОУ „К. Честеменски” – с. Динката, ОУ „Г. Бенковски” – Велинград, ОУ „П. Р. Славейков” – Пещера и ОУ „Хр. Ботев” – гр. Ракитово.

Снимка: Архив

Министерството на здравеопазването в рамките на „Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при децата“, стартира в края на м. март и началото на м. април, четвърто Национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас. Изследването ще продължи до края на месец май 2019 г.

То се осъществява от специално обучени екипи на 28-те Регионални здравни инспекции.

В националната репрезентативна извадка са включени около 3 500 деца в първи клас, навършили 7 години, от  определени на случаен принцип 199 училища в цялата страна.

В област Пазарджик ще бъдат обхванати деца от училищата НУ „Отец Паисий” – Пазарджик, I ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Пазарджик, ОУ „Л. Каравелов” – гр. Пазарджик, ОУ „К. Честеменски” – с. Динката, ОУ „Г. Бенковски” – гр. Велинград, ОУ „П. Р. Славейков” – гр. Пещера, ОУ „Хр. Ботев” – гр. Ракитово.

Инспектори от РЗИ Пазарджик ще извършват антропометрични измервания на децата /ръст, тегло, обиколка на талия и ханш/ и анкетно проучване, учебните заведения предоставят информация за училищната среда.

Данните от проучването ще осигурят надеждна научна информация за тенденциите в храненето и антропометричния статус при 7-годишните ученици, ще дадат възможност да се сравнят получените резултати с тези от други европейски страни и ще бъдат база за формирането на националната и европейска политики за здравословно хранене на децата.