Изграждат нови детски площадки в селата Сестримо и Мененкьово

Снимка: Община Белово

В рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема: „Обичам природата – и аз участвам“, община Белово спечели два проекта за изграждане на „Детска площадка и създаване на кът за отдих“ в с. Сестримо и с. Мененкьово.

Освен това започнаха и строително-монтажните дейности по проект „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в община Белово чрез рехабилитация на улична мрежа в с. Момина клисура“.