Изграждат адаптирани за хора с увреждания тоалетни във всички държавни училища в страната

Снимка https://unsplash.com/

Адаптирани за хора с увреждания тоалетни ще има във всички държавни училища в България. За целта Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер за 2020 г. на 3 415 990 лв. С тях ще се финансират съответните дейности по проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ и са за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2020 г.

Допълнителните средства са основно за адаптиране на санитарни възли за хора с увреждания на всички етажи в учебните корпуси на държавни училища към МОН, а също и за осигуряване на достъп до тях чрез изграждане на асансьори за сградите, в които това е технически възможно.

Средствата са предназначени за извършване на строително-ремонтни работи в 31 училища и са изчислени за дейностите, които се очаква да бъдат изпълнени през 2020 г.

Допълнителното финансиране не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за изпълнението му за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2020 г.