Извършват профилактика на основния изпускател на язовир „Батак“

От Предприятие „Язовири и каскади”- язовирен район „Батак” уведомяват, че днес, в периода от 10:00 до 14:00 часа ще се извърши годишен технически преглед в язовирен район „Батак“. Ще бъдат извършени манипулации с основния изпускател на язовира.
С оглед спазване на изискванията за безопасност трябва да се подсигури проходимостта на коритото на река „Мътница”. Забранява се допускането на хора, животни и техника в заливните зони.