Иван Кабуров, земеделец: Селскостопанската техника трябва да преминава през задължителен контрол преди експлоатация на полето

Спазват се и изискванията на регламентирано работно време на комбайнерите и трактористите

Ангажимент на земеделските стопани е да направят пълна проверка и профилактика на селскостопанската техника преди започването на жътвата, съобщи Иван Кабуров, земеделец от Пазарджик. По думите му, техниката трябва да е преминала преглед от страна на Контролно-техническата инспекция и да бъдат заверени годишните талони на машината.
Стриктно трябва да се спазва изискването да има и наличен пожарогасител в тракторите и комбайните, както и други подръчни земеделски сечива. Спазват се и изискванията на регламентирано работно време на комбайнерите и трактористите. Съвременното поколение земеделска техника е оборудвана с климатик и се работи по-комфортно, като се вземат и по-чести почивки от водачите”, уточни Кабуров.
Той допълни, че стопаните имат ангажимент и д9а осигуряват кисело мляко и газирана вода на шофьорите.
Все пак това е сезонна работа и гледаме да експлоатираме техниката максимално, дори като се налага да разменяме водачи, за да отговорим на нуждите на работата”, коментира също земеделецът.