Иван Кабуров, земеделец: Неквалифицирани сезонни работници изнудват селски стопани за високи надници, търсим помощ от държавата

Земеделските стопани са изправени пред все по-големи предизвикателства и трудности през последните две години след Ковид кризата. Сезонните работници са един от основните проблеми през летния сезон и по време на активната кампания по прибиране на реколтата. Неквалифицираният персонал е риск за земеделеца и неговата прлодукция. Какви са механизмите, с които държавата може да се намеси и да окаже помощ, коментираме с Иван Кабуров, земеделски производител от Пазарджик.

 

Pa1: В разгара сме на летния аграрен сезон. Как стои въпросът със сезонните работници, надниците и квалифицирания труд?

Иван Кабуров: Основен проблем за селските стопани остава липсата на работна ръка и интерес към сезонната заетост. Въпреки че възнагражденията се увеличават, качеството на работа не се повишава. Повечето работници на полето са от малцинствата. С тях се работи трудно, защото не е лесно да бъдат накарани да работят съвестно, претендират за високо заплащане, но не покриват изискванията за работа. Често едно лице сформира група от сезонни работници и ги предлага на работодател. Започва обаче едно изнудване на земеделския производител с надниците, отговорниците за тях вземат определените надници, но дават на работниците значително по-малко. Част от тях се отказват, отиват на други места и целият аграрен сезон работодателите са заложници на техните капризи. По-голямата част от работниците, които са работили на полето през последните години, вече са се ориентирали към строителството в чужбина. Тези, които все още са в страната претендират за надници от по 4550лв на ден, което е непосилно за земеделците.

Ра1: Как държавата може да помогне на земеделските стопани?

Иван Кабуров: На този етап държавата може да помогне на стопаните, като поеме 50% от осигуровките на сезонните работници на постоянен трудов договор. Така ще се стимулира ефективна заетост. Агенцията по заетостта също може да „ни даде рамо“, като ни предлага квалифицирани сезонни работници за полска работа. Могат да се инициират и курсове за преквалификация на работници и такива за управление на земеделска техника. В момента има миграция на сезонни работници от Велиградския край. Те пътуват всекидневно по 70 км, за да пристигнат на полето. Това става за сметна на работодателя. Настояваме държавата да поеме част от транспортните ни разходи и да съдейства за сключването на договори с транспортни фирми за превозването им. Сега ,всеки работодател сам превозва работниците си ,често натъпкани по 10-15 души в един бус, за да спести разходи, което е нездравословно и опасно.

Pa1: Сериозен бич за българския земеделец е вносната стока и подбиването на цените. Какво може да се направи?

Иван Кабуров: Ако не се предприемат спешни мерки за финансово подпомагане и компенсации за българските зеленчукопроизводители, рискуваме на родния пазар да остане само вносна продукция. При това положение, много българи ще загубят поминъка си, а работниците ще потърсят препитание в чужбина.

Земеделецът настоя контролните органи да влязат в своята роля и да правят нарочни проверки на всички камиони, които внасят зеленцучи в България от трети страни, извън ЕС, както това се прави при износа на зърнените култури. Проверяващите на границата да имат информация за реалната цена на стоката на  борсите в страната, за да може да бъде сравнена с тази на вносната. И, ако установят, че вносната продукция не е близка до тази на родните борси, да сезират проверяващите органи.

Снимка: „Марица“

Ра1: Задължение на всеки селски стопанин е да направи профилактика на техниката преди жътвата, прави ли се това и какви са изискванията на КТИ?

Иван Кабуров: Категорично, ангажимент на земеделските стопани е да направят пълна проверка и профилактика на селскостопанската техника преди започването на жътвата. Техниката трябва да е преминала преглед от страна на Контролно-техническата инспекция и да бъдат заверени годишните талони на машината. Тези порверки са на дневен ред към момента.

Стриктно трябва да се спазва изискването да има и наличен пожарогасител в тракторите и комбайните, както и други подръчни земеделски сечива. Спазват се и изискванията на регламентирано работно време на комбайнерите и трактористите. Съвременното поколение земеделска техника е оборудвана с климатик и се работи по-комфортно, като се вземат и по-чести почивки от водачите.

Стопаните имат ангажимент и да осигуряват кисело мляко и газирана вода на шофьорите. Все пак това е сезонна работа и гледаме да експлоатираме техниката максимално, дори като се налага да разменяме водачи, за да отговорим на нуждите на работата.

Снимка:
Pikist

Pa1: Кога започва жътвата и на кои култури?

Иван Кабуров: До 10 дни се очаква да започне жътвата на ечемика и пшеницата. Добивите от пшеница в Пазарджик и Пловдив, за разлика от други години, са много добри.Тази година направих по-малко разходи, по-малко пръскания и нормално торене и добивите ми стигнаха до максималното за нашия район – около 600–700 кг/дка. Освен това паднаха късни валежи, разпределени в откъслечни периоди, които добре повлияха на пшеницата. Посевите били напръскали в началото на месеца за втори път с фунгициди за защита от ръжда и болести. За по-добри хлебни качества площите са обработени и с листна тор. В момента зърнопроизводителите продължават обработката и грижите и за пролетниците, които също се развиват добре на този етап.