Иван Васев проведе работна среща със секретарите на общини във връзка с изборите за Народно събрание на 11 юли

Поредна работна среща се проведе днес в Областна администрация Пазарджик във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 11 юли. В срещата участваха секретарите на общински администрации, които са пряко ангажирани с изборния процес по места, председателят и секретарят на РИК Пазарджик – Петя Грозданова и Васвие Мехмедова, началникът на отдел „​Охранителна полиция“ при ОДМВР-Пазарджик – комисар Иван Дончев.

Областният управител Иван Васев представи проект за организация и координация на дейностите по приемане и проверяване на протоколите на СИК от РИК Пазарджик в изборния ден. Процедурите са разработени от екипа на областна администрация, съгласувани са с РИК и ОДМВР Пазарджик. В изборната нощ екип на областна администрация Пазарджик ще координира придвижването на СИК по общини до областния център. По реда на пристигане общините ще получават талони с уникална номерация за последователността на приемане на СИК от всяка община в РИК. От страна на РИК е създадена организация за приемането на протоколите на СИК на два потока – един само за община Пазарджик и един за всички останали 11 общини. Целта е да не се допусне струпване на членове на СИК пред сградата на община Пазарджик, да се оптимизира работата на РИК и да се спазят всички въведени противоепидемични мерки от МЗ.

По време на срещата бяха дискутирани и транспортните схеми по доставката на машините за гласуване. Съгласно Изборния кодекс в секции с 300 и повече избиратели се гласува само с машини. Общият брой на секциите в област Пазарджик, в които ще се гласува само с машина е 321, като в 68 от тях ще бъдат осигурени по две машини за гласуване.

Днес общините получиха от областна администрация чували за съхранение на изборните книжа и материали, кутии за отрязъците с номерата на бюлетините, пликове за печатите на СИК, списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи. Разпределението на изборните книжа и материали на общините ще продължи и през следващата седмица.