Зоната на здравето в Пазарджик – след ремонта

Снимка: Георги Колев

Спортният комплекс, известен като „Зоната на здравето“ в Пазарджик, комбинира площадки и зони за различни видове спорт. Той се използва за спорт и отдих на жителите на общината и от различни спортни клубове.