Златка Цвеева: Няма сила, която да спре борбата ми за достоен живот в родния ми град

Публикуваме без редакторска намеса полученото изявление на Златка Цвеева - инициатор за провеждането на местен референдум в Пещера

Златка Цвеева

Във връзка със стартирането на подписката за местен  референдум на 23 януари и във връзка със създалото се напрежение /не от моя страна/ и във връзка с публикациите от страна на Биовет във официалната им фейсбук страница на 29 януари, както и във връзка с разхвърляните из цялата община брошури, в това число пощенските кутии на хората и раздавани по заведения и магазини, включително и в родния ми дом, искам да заявя публично, че по никакъв начин не съм уронила престижа, реномето или името на Биовет Ад или Грийнбърн ЕООД.

На 29 януари в едната публикация, която не е подписана от никого, в която първо се говори от първо лице, множествено число, а после от първо лице, единствено число и не става ясно кой точно я е писал и в която се твърди, че инициаторите на подписката за референдум обикаляме ромските квартали едва ли не, изнудвайки хората да се подписват е категорично невярно твърдение.

Невярно твърдение е също така и това, че инициаторите заблуждават жителите на ромските квартали, че ще им събарят къщите. Абсолютно невярно е твърдението, че по някакъв начин инициаторите на подписката сме свързани с хора, които са агитирали по време на последните избори и са всявали страх в населението на Пещера.

Заявявам публично, че не съм обвързана с никоя политическа партия и няма такава, която да седи зад инициативата за местен референдум.

Това е една чисто гражданска инициатива.

Публикацията завършва с това, че на мен лично ще ми бъде потърсена наказателна отговорност след консултация с адвокати. Същият ден, след няколко часа отново на официалната им страница във фейсбук, има нова публикация , този път подписана от Директора на Биовет  господин Желязков, в която се твърди, че в публичното пространство се изнасят  неверни твърдения и факти, уронващи имиджа на Биовет Ад и Грийнбърн ЕООД и която публикация има за цел да уведоми жителите на община Пещера, че са заведени две дела срещу мен  – Златка Цвеева, с иск за обезщетение за вреди от непозволено увреждане. Двата иска са на обща стойност от 150 000 лева.

Отново повтарям второто е подписано от господин Желязков.

Считам, че са нарушени правата ми на свободно изразяване, тъй като никъде, никога не съм отправяла обвинения или твърдения, боравела съм единствено с факти и официални документи, както от сайта на МОСВ, така и от официалния сайт на РИОСВ Пазарджик.

Считам  също така, че на мен и моето семейство са нанесени морални щети, а също така считам че са отправени и клевети, които са абсолютно неверни, несъстоятелни и целят единствено да ме уплашат, тъй като за всички е ясно, че този път жителите на община Пещера са изключително обединени в една обща кауза и необходимите подписи за референдум са събрани почти на 90 % .

Затова аз ще заведа насрещен иск, не за стотици хиляди, а за един лев и искане за публично извинение от страна на Биовет АД и Грийнбърн ЕООД.

И на последно място искам да кажа, че няма сила, която да спре борбата ми за достоен живот в родния ми град.

Искам също така да благодаря на жителите на община Пещера за огромната подкрепа, която ми засвидетелстват!