За 120 000 лева са одобрените проекти по „Чиста околна среда 2023“ за област Пазарджик

Дванадесет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2023“ и обявения от МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Средства в размер до 15 000 лева тази година ще получат четири проектни предложения на общините Ракитово, Белово, Септември и на кметство Добровница, община Пазарджик. Финансиране до 7500 лв. ще получат проектите на четири училища от региона – ОУ„Петко Рачов Славейков” и Професионалната гимназия по хранително- вкусови технологии в гр. Пещера, СУ “Професор Марин Дринов“ в гр. Панагюрище и СУ“Христо Смирненски“ в с. Света Петка, община Велинград. Четири са одобрените проектни предложения на детски градини. За тях финансиране от ПУДООС в размер до 7500 лева ще получат детските градини: „Веселка” в с. Ивайло, община Пазарджик, “Слънчице“ във Велинград, детската градина в с. Лесичово и „Слънце“ в с. Исперихово, община Брацигово.

Основните дейности по утвърдените проекти са свързани с изграждане на спортни съоръжения, детски площадки и кътове за отдих в жилищни райони, с обновяване на парково пространство и формиране на екологична култура. Проектите на училищата и детските градини са за създаване на условия за спорт и игри на открито, облагородяване на дворни пространства и въвеждане на интерактивни технологии и методи в обучението по човек и природа и биология и здравно образование.