За тютюнопушене в нарушение на Закона за здравето РЗИ-Пазарджик наложи санкции за 2 500 лева през 2020 година

Снимка: Дарикнюз

Контролът по спазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места (Закон за здравето, чл. 56 и 56а) се осъществява от здравните инспектори целогодишно, като под внимание се вземат и постъпилите в РЗИ сигнали от граждани.

През изминалата 2020 година са извършени 2 333 проверки на обекти в областта: 107 в обекти за хранене и развлечения, 826 в детски и учебни заведения, 84 в лечебни и здравни заведения, 1 490 в други закрити обекти с обществено предназначение, в т.ч. бръснарски, фризьорски и козметични салони, фитнес зали, хотели и мотели СПА центрове, площадки за игра, плувни басейни, транспортни средства и др.

За констатирани нарушения са издадени наказателни постановления на стойност 2 500 лв.: на физически лица – 2 бр., на еднолични търговци – 1 бр. и на юридически лица – 1 бр.