За трета година в Съда в Пазарджик ще се проведе стаж на ученици от ПГ по икономика и мениджмънт

Архив

За трета поредна година в Окръжен съд – Пазарджик и Районен съд – Пазарджик ще се проведе стаж за ученици от XI „в“ клас от паралелка „Съдебна администрация“ при ПГИМ гр. Пазарджик. Производствената практика ще се проведе в периода 3 – 14 юли 2023 г. в Окръжен и Районен съд – Пазарджик като за целта са предвидени следните мероприятия:

Лекция на тема: „Транспортни престъпления“;

Лекция на тема: „Трафик на хора“;

Лекция на тема: „Домашно насилие“;

Презентация на тема: „Киберсигурност – какви заплахи ни дебнат в Интернет?“

Посещения на съдебни заседания по наказателни дела в Окръжен и Районен съд – Пазарджик;

Посещения на съдебни деловодства в Окръжен съд – Пазарджик;

Посещение на Местната комисия за борба с трафика на хора в Община Пазарджик.

Целта е да бъдат обогатени познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, да се формира тяхната правна грамотност и култура, да се развият отделни компетентности от общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка на учениците за придобиване на квалификация по професията.

Инициативата е част от споразумение, сключено между Висш съдебен съвет и МОН относно Образователна програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебен план по специалност „Съдебна администрация“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Откриването на програмата е на 3 юли 2023 г. от 10.30 ч. в Зала №6 на Съдебната палата гр. Пазарджик.