За ремонти на улици, покрив и детска площадка ще бъдат изразходвани отпуснатите средства на община Стрелча

Определените с постановление на Министерски съвет за община Стрелча 1 927 000 лева, ще бъдат използвани за неотложни ремонти за социално значими обекти.
Целевата субсидия, осигурена от правителството е предназначена за:
– изграждане на 6 улици в Стрелча – „Независимост”, „Марко Нешев”, „Пенчо Генов”, „Бойчо Ханджиев”, „Димчо Дебелянов” и „Христо Ботев”;
-извършване на основен ремонт на покривната конструкция на Градската минерална баня, който не беше включен в сега изпълняващия се проект.
-реновиране и доизграждане на детската площадка в градския парк.
Предвидените за благоустрояване обекти са от първостепенно значение и тяхното реконструиране не търпи отлагане.
Изграждането на шестте улици е само началото на общото благоустрояване на уличната мрежа, която е в много тежко състояние.
С реконструкцията на покрива на Градската баня, за която има две предписания от РЗИ и предупреждения за затваряне на целия комплекс, ще бъде завършен цялостния процес за обновяване на емблематичната сграда на Стрелча.
Реновирането на амортизираните и остарели съоръжения на детската площадка е крайно необходимо  за опазване здравето и живота на децата.