Защо министър Боил Банов не изпълнява съдебно решение?

Състав на СГС връща бившия директор на пазарджишкия театър на работа, културното министерство бави възстановяването му в длъжност

Снимка: Част от решението на СРС

Със свое решение №||-55-36483 от 11.02.2019г., 55-ти състав на Софийски районен съд отменя като незаконосъобразно уволнението на директора на ДКТ „К. Величков“ Александър Жеков и го възстановява на работа, като заедно с това се осъжда Министерството на културата да заплати на незаконно уволнения Жеков и полагащите му се за периода възнаграждения.

Каква е предисторията? През 2017 година Александър Жеков печели конкурса за директор на пазарджишкия театър. Той сключва споразумение с министерството, с което е приел да изпълнява длъжността за срок от четири години.

На следващата година със заповед № РД -12 600/27.08.2018г. на министъра трудовото правоотношение е прекратено на основание придобиване на право за пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Странното в случая е, че в конкурсната документация не е поставено изискването за възраст, а в момента на сключването на правотношението, Жеков вече е бил в пенсионна възраст. Възрастта му, обаче се оказва повод за уволнението му през 2018г.

В мотивите си, съдът изтъква, че с решението си комисията по избора е признала правото му да участва и го е класирала на първо място. Съдът също така посочва, че с този избор възникват и специфични задачи, които конкурсът си поставя, а именно осигуряване на дългосрочно управление на театъра с поставени в концепцията на кандидата цели и начини за постигането им.

В крайна сметка, съдът решава, че уволнението на Александър Жеков като директор на пазарджишкия театър е незаконосъобразно и го отменя, като и осъжда културното министерство да заплати съответните обезщетения на уволнения и поеме съдебните разходи.

След такова решение е съвсем нормално в „белите“ държави, осъдената страна просто да изпълни съдебното решение. В случая, обаче съвсем не става така! Министерството на културата не обжалва решението на съда, с което то влиза в сила.

На 28 юни 2019 година, съдия Гергана Троянова издава Изпълнителен лист, с който се задължава министерството да изплати на Жеков присъдените възнаграждения, заедно със законните лихви.

С изпратена на 5 юли до министерството молба, Александър Жеков заявява и готовността си да заеме и длъжността Директор на ДКТ „Константин Величков“, на която е възстановен от съда.

През м. септември (?), Жеков получава отговор на писмото си, в което разбира, че Министерството на културата е подало частна жалба до Върховния касационен съд срещу взетите до този момент решения на съда.

По мнението на министър Банов съдопроизводствените действия по делото не са приключили до произнасянето на ВКС по частната жалба.

По информация на Ра1, ВКС е отхвърлил разглеждането на делото по естествената причина, че има решение на Софийски районен съд, което не е оспорено по надлежния ред и то е влязло в сила.

Остава въпросът защо културното министерство не изпълнява влязло в сила съдебно решение?