Засилват контрола по опазване на дивеча в страната

Организиране на съвместни обходи на служители от неправителствени и държавни организации, отговорни за опазването на дивеча и неговата охрана, предприемат горските структури.

В екипите участват представители на ловни сдружения, специалисти по ловно стопанство, ловни надзиратели и отговорници по охрана на дивеча от държавните ловни и горски стопанства и регионалните дирекции по горите.

Проверките са част от мерките, които Изпълнителна агенция по горите предприема във връзка със зачестилите констатирани случаи на нерегламентирано ловуване и противодействие на бракониерството в страната.

Припомняме, че вчера в землището на село Тъжа, Павел баня бяха убити два благородни елена, а само преди месец на територията на ТП ДГС Чипровци на границата между ловностопанския район на ловна дружина Превала и държавен ловностопански район Язово, горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Берковица намериха убити сръндак и кошута.

За лицата, извършили подобни вандалски прояви, законът предвижда лишаване от свобода до една година или лишаване от право на ловуване и парична глоба.