Засилват контрола за спазването на противоепидемичните мерки в Пещера

Кметът на Община Пещера Йордан Младенов свика на спешно заседание администрацията и ръководния си екип. Целта на срещата е създаване на организация и вземане на неотложни мерки за контрол във връзка с увеличените случаи на COVID 19. Част от мерките, които ще предприемат ресорните органи включват: използване на електронно обслужване на гражданите, пълна дезинфекция на административните сгради в Пещера, Радилово и К. Димитриево, както и в Центъра за обслужване на населението.

Младенов възложи на служителите си да създадат условия и възможност за провеждане на онлайн приемна за среща с жителите по важни общественозначими въпроси. Служители на ОП „ЧПОИ“ започват дезинфекциране на централната градска част, около административните сгради и учреждения, натоварените пътни участъци и района на пазара. Младенов разпореди изграждане на коридори за движение в района на тържището и осигуряване на течни дезинфектанти за посетителите там. Ще бъдат обособени входове и изходи за търговците и купувачите, които ще осигуряват нужното разстояние.

Отменя се плануваното за 29 октомври честване на 1 ноември- Ден на народните будители в центъра на Пещера.

Детските градини и училищата ще работят при стриктно спазване на насоките разпоредени в заповедта на Министъра на образованието. Засилват се предпазните мерки в детските градини. Родителите на деца ще бъдат допускани до входа на детското заведение при спазване на дистанция. Директорите на социалните заведения в града са получили разпореждане да продължат дейността си при епидемиологични мерки и да не се допускат посещения на външни лица. С децата с увреждания ще се работи индивидуално. Издадена е забрана за групови форми на работа.

Младенов подчерта, че мерките за безопасност са задължителни за всички. Спазването им ще се контролира от органите на реда и общински служители. На нарушителите ще бъдат съставяни констативни протоколи. При повторно нарушение на правилата ще се налагат глоби.