Започна кампанията за плащане на местни данъци и такси

Отстъпка от 5 %  ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2019 година до 30 април

Снимка: Момент от днешната пресконференция

От 5 февруари в община Пазарджик стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси (данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци).

Отстъпка от 5 %  ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2019 година до 30 април. Касите на отдел „Местни данъци и такси“ работят от 8.30 до 18.00 часа, без прекъсване.

До края на месец февруари данъчно задължените физически и юридически лица от община Пазарджик ще получат съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане. В данъчните съобщенията ще бъдат включени и задълженията за данък върху превозните средства, както и информация за неплатени задължения за минали години и начислените лихви,  описани по отделно за  всеки конкретен имот или превозно средство.

От общината припомнят, че всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (Интернет), по дефиниран от община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.