Започна изкърпването на уличната мрежа в общината

Ремонтните работи се извършват по утвърден график

Снимка: Архив

Уточнен е графикът за изкърпване на уличната мрежа на града и населените места от територията на община Пазарджик. Изпълнител на пътно-ремонтно строителните дейности е “Еко-Хидро-90” ООД, с която Община Пазарджик има сключен договор № 99-ЗОП-76 от 28.06.2016 година с предмет “Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик.

В изпълнение са вече и графиците за миене на Пазарджик и централните части на населените места от общината.