Започнаха археологическите разкопки в местността „Орлово гнездо“ край Белово

Започнаха археологическите разкопки в местността „Орлово гнездо“ край Белово. През 2022 година Исторически музей – Белово кандидатства и беше одобрен от Министерство на културата за целева финансова подкрепа за извършване на теренни археологически проучвания на обект „Орлово гнездо“.

„Липсата на следи от по-късно обитаване, е основание да се допусне, че обектът е богат на ранни метални изделия или други атрактивни и високо стойностни артефакти. Близостта на обекта до разнообразието от природни ресурси и суровини – качествени скални породи, находища на глини, минерални извори, е съчетана с благоприятните климатични и ландшафтни условия за развитие на смесен тип земеделско-скотовъдно стопанство.

Обектът се откроява със стратегическото разположение – на кръстопътя на основните комуникационни артерии в пресечената точка на Ихтиманска Средна гора, Рила и Родопите, разделени от пролома на Марица и долината на р. Яденица, от север, запад и юг и Горнотракийската низина на изток.

Тези фактори определят мотивите за разработване на пилотен проект за проучване на паметника, като основната цел на първия етап е да се събере максимален обем информация за характера и хронологията на обекта“, коментира директорът на ИМ-Белово Севдалина Попова.

До момента територията на община Белово остава изключително слабо проучена по отношение на археологически паметници и културно наследство. Немаловажно значение имат и добрите перспективи за социализация и включване в утвърдените туристически маршрути.