Започва цялостен ремонт на пътя ДГС „Селище“ – Побит камък – м. „Овчарниците“ в община Сърница

Снимка: община Сърница

Заедно с председателя на Общински съвет Сърница Салих Османджиков, главният счетоводител на Община Сърница Исмаил Църенски и кметовете на с.Медени поляни Исмаил Чалъшкан и с.Побит камък Антон Мехов подписахме в Министерство на регионалното развитие и благоустройството споразумение за предоставяне на финансови средства в размер на 2 729 122 лева.

С тази сума ще започна реализацията на проект: „Рехабилитация на общински път PAZ 1065 /III-843/ ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците от км. 0+000 до км. 1+300 и от км. 2+500 до км. 7+269.07 – Етап Втори”. Средствата ще се предоставят на два транша през 2022 година и представляват първата половина от предвидените финансови субсидии от МРРБ за осъществяване на общински проекти от обществено значение.

Втората половина се очаква да се осигури с бюджета на страната за 2023г.
Общински път PAZ 1065 осигурява единственият достъп на населените места с.Побит камък и с.Медени поляни към останалите пътни артерии от републиканската и общинската пътна мрежа и осигурява единственият възможен достъп до областния и общинския център.