Започва ремонт на улица „Христо Гьошев“ в Брацигово

Снимка: в. "Марица"

Във връзка с реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, община Брацигово – „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ – Етапно строителство,  от 24.10.2020г. фирмата изпълнител на проекта ще извършва строителни работи по ул. „Христо Гьошев“.

Община Брацигово моли живеещите на тази улици да преместят моторните превозни средства, като освободят уличното и тротоарно пространство, за да може строителството да се извършва нормално, без предпоставки за авария и с цел опазване на движимото имущество.