Започва рекултивацията на старото сметище

Целта на проекта е чрез рекултивацията на старото депо в землището на с. Алеко Константиново да се допринесе за постигането на националните цели за намаляване отрицателното въздействие върху околната среда от дейностите по третиране и обезвреждане на отпадъците

Архив

Официална церемония “Първа копка” на обект в изпълнението на Договор №13132 от 27.11.2019 г., сключен между ПУДООС и Община Пазарджик по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци на Община Пазарджик, в землището на с. Алеко Константиново“ ще се състои днес от 11,30 часа на площадката в местността “Баира” в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик.

 Старото депо за отпадъци е разположено в централната част на имота. Площта за оформяне на рекултивационната повърхност на старото депо на община Пазарджик е 95 336 кв. метра.  Депото е в експлоатация от 1962г.  до ноември 2017г.

Целта на проекта е чрез рекултивацията на старото депо в землището на с. Алеко Константиново да се допринесе за постигането на националните цели за намаляване отрицателното въздействие върху околната среда от дейностите по третиране и обезвреждане на отпадъците.